Loading...

0
Loading
Váš nákupní košík je prozatím prázdný.
Do dopravy zdarma zbývá  

Kategorie produktů

Silikonové kryty / obaly / pouzdra Apple v akci!
 
Kategorie produktů

Specifikace služby Možnost vrátit zboží do 30 dnů

1. Základní ustanovení

Tyto podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami smlouvy o poskytování služby „Možnost vrátit zboží do 30 dnů“ (dále jen „služba“), kdy na jedné straně provozovatel internetového obchodu iMore.cz

Jaroslav Živný
Fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku a podnikající dle živnostenského zákona.
se sídlem Rožňavská 622/9, 779 00  Olomouc - Nové Sady, Česká republika
Na této adrese není prodejna ani výdejna zboží. Osobní odběr zde není z technických ani provozních důvodů možný. Děkujeme za pochopení.
IČ: 88619842, DIČ: CZ9211085719 - plátce DPH
Registrační číslo UOOÚ: 00050269 / 001
(dále jen „poskytovatel“)  

a na straně druhé je zákazník - objednatel služby (dále jen „objednatel“), přičemž tyto podmínky se uplatní na veškeré transakce týkající se této služby.
Smlouva o poskytování služby je uzavřena tehdy, když objednatel spolu s vybraným výrobkům, nabízeným poskytovatelem na jím provozovaných e-shopech, potvrdí v tzv. košíku i službu a poskytovatel mu vystaví fakturu.


2. Popis služby

Poskytovatel zaručuje objednateli, že mu umožní vrácení výrobku bez udání důvodu do 30 dnů od vytvoření objednávky, a to za podmínek uvedených níže, pokud o toto vrácení objednatel požádá, tj. využije službu, ve lhůtě stanovené níže.


3. Podmínky využití služby

Poskytovatel je povinen poskytnout službu, tedy poskytnout objednateli možnost vrácení zakoupeného výrobku bez udání důvodu ve lhůtě viz níže, pouze pokud:

 • Objednatel objedná službu v termínu, kdy je tato služba nabízena, nejpozději však při nákupu zboží, jehož se služba týká;
 • Objednatel uhradí službu v celé výši a v termínu;
 • Objednatel neodstoupí od smlouvy na koupi výrobku, jehož se služba týká, před uplatněním služby;
 • Objednatel uplatní službu nejpozději 30. den od převzetí zboží nebo vyzvednutí zboží
 • Objednatel nijak nepoškodí identifikační štítky výrobku, jehož se služba týká, ani jinak neoprávněně (mj. v rozporu s pravidly řádného používání výrobku stanovené jeho výrobcem) nebude s výrobkem manipulovat;
 • Objednatel prokáže nárok na službu originálem daňového dokladu obsahujícího příslušný výrobek a s ním související službu;
 • Objednatel předloží poskytovateli výrobek ve stavu „dobré“ (viz definice níže);
 • Zboží určené k péči o tělo, k hygieně nebo je nošeno přímo na kůži musí být nepoužité s neporušeným obalem.
 • Ochranná tvrzená skla a mobilní příslušenství k jednorázovému použití musí být nepoužité, jelikož u nich aplikací nebo sejmutím fólie chránící lepící část dochází k znehodnocení

V případě, že objednatel splní podmínky, za kterých může službu využít, bude mu vrácena celá cena výrobku vrácena bankovním převodem na účet kupujícího.

V případě, že objednatel uplatní službu a požádá o vrácení výrobku ve stavu špatné, vyhrazujeme si právo snížit dle našeho uvážení hodnotu, za kterou bude zboží přijato k výměně nebo vrácení, případně bude nabídnut pouze zpětný odběr zboží nebo za 0,- Kč a převzetí zboží do ekologické likvidace.
 
V případě, že objednatel požádá o vrácení výrobku ve stavu znehodnocené, pak objednateli bude nabídnut pouze zpětný odběr zboží, případně za 0,- Kč a převzetí zboží do ekologické likvidace.

Definice stavů výrobků, jehož se služba týká:

Dobré

 • Výrobek má kompletní příslušenství, které bylo dodáno poskytovatelem spolu s ním (zejm. kabely, stojan, dálkové ovládání, manuál v českém/slovenském jazyce, ovladače/firmware/SW, poskytnuté dárky atd.); a
 • Výrobek nenese známky užívání; a
 • Výrobek je včetně obalového materiálu, který nese známky běžného rozbalení zboží.
 • Výrobky určené k péči o tělo nebo k hygieně musí být nepoužité s neporušeným obalem.


Špatné

 • Výrobek nese známky užívání; a/nebo
 • Výrobek je nekompletní; a/nebo
 • Výrobek je nadměrně opotřebován a/nebo má poškození, které je snadno opravitelné a po této opravě může plnit svou funkci v plném rozsahu; a/nebo
 • Výrobek neobsahuje spotřební materiál v plné kapacitě.


Znehodnocené

 • Výrobek je poškozen a nemůže plnit svou funkci v plném rozsahu; a/nebo
 • Výrobek je zásadně nekompletní a nelze jej proto plně užívat


4. Vrácení ceny služby

V případě, že je objednatelem spotřebitel, má právo od smlouvy na poskytování služby odstoupit ve smyslu ust. § 1829 občanského zákoníku, avšak v takovém případě musí vydat i veškeré bezdůvodné obohacení zpět poskytovateli nejpozději v moment odstoupení.

Objednatel si je vědom toho a souhlasí, že pokud si pořídí jakékoliv zboží s možností odložené splatnosti kupní ceny, kterou poskytovatel nabízí, a zároveň s tímto zboží si zakoupí i tuto službu, tak v případě předčasného ukončení kupní smlouvy na zboží před úplným splacením kupní ceny, není poskytovatel povinen vrátit objednateli kupní cenu za tuto službu. Toto omezení samozřejmě nemá vliv na zákonná práva spotřebitele.


5. Vrácení ceny výrobku 

V případě, kdy objednatel splní veškeré poskytovatelovy podmínky služby pro vrácení výrobku, poskytovatel vrátí bez zbytečného odkladu po splnění podmínek služby objednateli kupní cenu výrobku převodem na jeho bankovní účet.


6. Závěrečné ustanovení

Platnosti a účinnosti nabývají podmínky 1. 5. 2018.