Loading...

0
Loading
Váš nákupní košík je prozatím prázdný.
Do dopravy zdarma zbývá  

Kategorie produktů

Silikonové kryty / obaly / pouzdra Apple v akci!
 
Kategorie produktů

Návod k použití aneb jak používat externí baterii / power banku

11.04.2018 11:21

Externí baterie / powerbanky jsou různé, ale obvykle sdílí naprosto stejné ovládání a zásady používání. Zde jsme si pro Vás připravili obecný návod pro správné používání externích baterií / power banek.


Základní vlastnosti externích baterií

Mezi základní parametry externích baterií patří kapacita, počet vstupních / výstupních portů a nabíjecí výkon. Některé externí baterie mohou obsahovat funkce jakými jsou svítilna, displej nebo solární dobíjení.
 • Kapacita: Tento údaj je obvykle udáván v mAh a najdete ho obvykle na balení nebo přímo na externí baterii. Čím větší kapacitu externí baterie má, tím vícekrát například dokážete svůj telefon nabít.
 • Vstupní porty: Vstupní porty do power banek jsou označovány obvykle jako "vstup" nebo "input". Obvykle se jedná o micro USB, Lightning 8pin nebo micro USB-C konektory. Propojením pomocí kabelu s nabíječkou nabíjíme samotnou powerbanku.
 • Výstupní porty: Výstupní porty jsou obvykle klasické USB konektory. Powerbanky můžou mít výstup jeden, ale i několik což umožňuje nabíjet třeba 3 zařízení současně. Propojením výstupního portu pomocí kabelu se zařízením můžete nabíjet mobil nebo tablet energii z externí baterie.
 • Vstupní nabíjecí výkon: Tento údaj je obvykle uveden u vstupního portu. Tento údaj říká, jakým maximálním napětím a proudem by jste měli externí baterii nabíjet. Obvykle je to 5V/1A nebo 5V/2A. Použití vyššího nabíjecího proudu než uvedeného na baterii může externí baterii poškodit. Před nabíjením externí baterie si tento údaj ověřte na nabíječce, kterou chcete externí baterii nabít. Pokud k nabíjení používáte propojení vstupního portu pomocí kabelu třeba s počítačem, můžete být bez obav. Některé baterie si dokáží nabíjecí výkon regulovat a po nabíjení se odpojí.
 • Výstupní nabíjecí výkon: Tento parametr udává, jak rychle dokáže externí baterie přenášet energii do mobilního zařízení. Většina externích baterií umí svůj výstupní výkon přizpůsobit nabíjenému zařízení.
 • Svítilna: Svítilna je docela častou funkcí externí baterií. Funkce se vám může hodit třeba při stanování nebo ve chvílích kdy nemáte po ruce klasickou baterku.
 • LED dislej / indikace stavu nabití: Některé powerbanky disponují displejem, který Vám přesně zobrazí aktuální úroveň nabití externí baterie. Některé nedisponují přímo displejem, ale pomocí LED diod vám mohou prozradit alespoň přibližnou úroveň nabití.
 • Solární dobíjení: Některé externí baterie disponují možností je dobíjet pomocí energie ze slunce. Nabíjení není obvykle nejrychlejší a proto baterie disponují i klasickým portem pro nabíjení.
 

Použití

Před každým použitím doporučujeme powerbanku zcela nabít.


Ovládání

Základní externí baterie obvykle nedisponují žádným tlačítkem či pokročilou funkcí. Zařízení tak stačí připojit a externí baterie začne ihned dobíjet vaše zařízení. Při samotném nabíjení externí baterie je postup stejný. Plné dobití obvykle nepoznáte, ale v návodu vždy najdete doporučenou dobu nabíjení pro dosažení plné kapacity, která se obvykle pohybuje v jednotkách hodin.

Pokročilé baterie obvykle již disponují minimálně jedním ovládacím tlačítkem. To obvykle slouží pro zjištění stavu nabití nebo zahájení nabíjení mobilního zařízení a to krátkým stlačením. Dlouhé stlačení nebo rychlý dvojklik slouží obvykle k aktivaci a deaktivaci svítilny. Některé externí baterie mohou mít tlačítka pro jednotlivé funkce zvlášť. Podrobný popis najdete vždy v návodu konkrétní externí baterie. 


Dobíjení powerbanky

 1. Vezměte dobíjecí kabel s vhodnou koncovkou (micro USB / Lightning / USB-C) podle typu baterie. Obvykle takový kabel najdete v zařízení.
 2. Zapojte USB konektor do USB portu u počítače nebo u jakékoliv USB nabíječky.
 3. Zapojte kabel do powerbanky.
 4. Pokud disponuje externí baterie LED indikací nebo LED displejem, dojde obvykle k blikání LED kontrolek nebo rozsvícení displeje, který začne zobrazovat aktuální úroveň nabití což značí nabíjení
 5. Baterie je nabita po zhasnutí diod nebo svícením všech diod či zobrazení 100% úrovně nabití na displeji.
 6. Po nabití odpojte.


Dobíjení telefonu nebo jiného zařízení

 1. Ujistěte se, že napětí zařízení, jež má být dobíjeno, je shodné s napětím powerbanky.
 2. Zapojte konektor připojeného nebo vestavěného kabelu (pokud jím PB disponuje) do zařízení, jež chcete nabíjet.
 3. Powerbanka automaticky spustí dobíjení. Někdy je nutné ji zapnout pomocí zapínacího tlačítka.
 4. Nabíjení indikuje LED dioda nebo displej je-li jím externí baterie vybavena.
 5. Po nabití odpojte


Péče o výrobek a údržba

 • Pokud není zařízení delší dobu používáno, je nezbytné nabíjet baterii každé dva až tři měsíce, aby se předešlo poškození a aby nebyl snížen výkon zařízení.
 • K čištění těla powerbanky používejte jemnou látku.


Servis a záruka

 • Na výrobek se vztahuje záruka podle zákonných předpisů platných v zemích, kde je prodáván. V případě problémů se servisem se obraťte na prodejce, u něhož jste zařízení zakoupili.


Obecné bezpečnostní pokyny

 • Pokud Power Bank nepoužíváte, odpojte jej od zásuvky.
 • Nenechávejte externí baterii zapojenou v zásuvce i poté, co je plně nabitá.
 • Je-li plně nabitý Power Bank ponechán bez použití, může dojít k jeho samovolnému postupnému vybíjení.
 • Pro optimální výkon baterii vždy udržujte při teplotě 0 °C až 45 °C (32 °F až 113 °F). Extrémní teploty snižují kapacitu a životnost baterie.
 • Přehřátý nebo podchlazený Power Bank může dočasně přestat pracovat.
 • K náhodnému zkratování může dojít, pokud se kovových pásků v USB konektorech dotkne kovový předmět. Může to poškodit baterii nebo tento předmět.
 • Nevhazujte Power Bank do ohně, jelikož může dojít k jeho výbuchu.
 • Dodržujte místní předpisy. Je-li to možné, recyklujte jej a nevyhazujte jej do směsného odpadu.
 • Externí baterii nerozebírejte, nerozřezávejte, nemačkejte, neohýbejte, neděrujte ani jinak nepoškozujte.
 • Pokud Power Bank netěsní, zabraňte kontaktu kapaliny s kůží nebo očima. Pokud k tomu dojde, okamžitě opláchněte zasažené plochy vodou nebo vyhledejte lékařskou pomoc.
 • Externí barterii neupravujte a nepokoušejte se do ní vkládat cizí předměty.
 • Neponořujte ji a ani nevystavujte působení vody či jiných kapalin.
 • Při poškození mohou baterie explodovat.
 • Používejte externí baterie pouze ke stanoveným účelům.
 • Nesprávné používání může způsobit riziko požáru, výbuchu nebo jiného nebezpečí a může mít za následek zrušení osvědčení nebo záruk.
 • Nikdy nepoužívejte poškozený Power Bank ani nabíječku. Přístroj nenabíjejte při bouřce.
 • Nabíječky používejte pouze uvnitř budovy.
 • Externí baterii nenechávejte v automobilu na slunci.
 • Udržujte mimo dosah dětí.


Recyklace baterií

Baterie obsahují nebezpečné látky, které by se neměly dostat na standardní skládku.Powerbanku k recyklaci nám můžete buď doručit, nebo ji odevzdat na sběrných místech pro elektroodpad.

Návod k použití externí baterie power banky aneb jak je používat

Klíčová slova: návod k externí baterii, návod na externí baterii, návod k powerbance, návod k power bank, jak nabít powebanku, jak nabít externí baterii, jak použít externí baterii, jak použít power banku

Máte nějaký tip jak náš obecný návod vylepšit? Setkali jste se s neobvyklou externí baterií s odlišným způsobem ovládání? Chybí nám nějaký typ externích baterií v naší nabídce? Neváhejte nám napsat.