Loading...

0
Loading
Váš nákupní košík je prozatím prázdný.
Do dopravy zdarma zbývá  

Kategorie produktů

Silikonové kryty / obaly / pouzdra Apple v akci!
 
Kategorie produktů

Unboxing neboli rozbalení prvního iPhonu 2G

24.05.2018 18:17

Napadlo vás, jak mohlo vypadat takové rozbalování prvního iPhonu, tedy modelu iPhone 2G? Zajímá vás, co vše bylo obsahem jeho balení? Youtuberka iJustine o tom má video. Podívat se na něj můžete níže.

  BENCHMARKS  
Loading Time: Base Classes  0.0017
Controller Execution Time ( Welcome / Post )  0.2672
Total Execution Time  0.2689
  GET DATA  
Neexistují žádná GET data
  VYUŽITÍ PAMĚTI  
16,052,296 bytes
  POST DATA  
Neexistují žádná POST data
  URI ŘETĚZEC  
post/1840-unboxing-neboli-rozbaleni-prvniho-iphonu-2g
  CLASS/METHOD  
welcome/post
  DATABASE:  exitshop.cz (Welcome:$db)   QUERIES: 25 (0.1953 sekund)  (Skryj)
0.0002   SELECT *
FROM `currencies`
ORDER BY `idAS
0.0001   SELECT *
FROM `users2currencies
0.0005   SELECT `s`.*, `cc`.*
FROM `shops` `s`
LEFT JOIN `c_content` `ccON `cc`.`id`=`s`.`id`
WHERE `s`.`id` = 7281 
0.0001   SELECT `file_name`, `media_type`
FROM `media`
WHERE `shop_id` = '7281'
AND (`media_type` = "logo" OR `media_type` = "favicon")
AND `
active` = 
0.0001   SELECT `u`.`id`, `u`.`block_status`, `u`.`banned`, `u`.`block_emails`, `u`.`block_ips`, `u`.`ultra_block_emails`, `u`.`ultra_block_ips`, `u`.`block_amounts`, `u`.`hash`, `u`.`email`, `up`.`address_id`, `up`.`business_form`, `up`.`tax_sk`, `up`.`tax_hu`, `up`.`tax_de`, `up`.`language`, `up`.`vs_type`, `up`.`vs_prefix`, `up`.`owlcure`, `up`.`order_mail`, `a`.`name`, `a`.`phoneAS `owner_phone`
FROM `users` `u`
LEFT JOIN `user_profiles` `upON `up`.`user_id`=`u`.`id`
LEFT JOIN `address` `aON `a`.`id`=`up`.`address_id`
WHERE `u`.`id` = '691' 
0.0001   SELECT *
FROM `sub_cms`
WHERE `shop_id` = '7281'
AND `type` = 'cms'
AND `active` = 1
ORDER BY 
`indexASC, `dateDESC 
0.0001   SELECT `s`.*, `ssf`.`stock_format`, `ssf`.`stock_format_info_text`, `ssf`.`stock_format_fake`, `ssf`.`stock_format_fake_info_text`
FROM `supplier` `s`
LEFT JOIN `supplier_stock_format` `ssfON `ssf`.`supplier_id` = `s`.`idAND `ssf`.`country` = 'cs'
WHERE `s`.`user_id` = '691'
GROUP BY `s`.`id
0.0813  
            SELECT
                p
.idp.shop_idp.namep.short_namep.descriptionp.product_taxp.typep.var1p.var2p.var3p.oos_hide_exceptp.show_in_upsellp.variantp.sold_count AS sold,
                
p.urlp.category_oos_order_lastp.category_new_products_order_firstp.category_indentp.base_product_show_numberp.show_triggerp.base_productp.category_sort_by,
                
p.product_indexp.dropshop_product_idp.feature_on_homepagep.variant_auto_configuratorp.default_category
                
p2s.pair_pricep2s.pair_discountp2s.pair_quantity_discount
                IF(
pp.primary_id IS NOT NULL'primary', IF(pp2.primary_id IS NOT NULL'secondary'NULL)) AS pos,
                IF(
pp.primary_id IS NOT NULLpp.primary_id, IF(pp2.primary_id IS NOT NULLpp2.primary_idNULL)) AS primary_id,
                IF(
pp.own_id IS NOT NULLpp.own_id, IF(pp2.own_id IS NOT NULLpp2.own_idNULL)) AS own_id,
                IF(
pp.import_code IS NOT NULLpp.import_code, IF(pp2.import_code IS NOT NULLpp2.import_codeNULL)) AS import_code,
                IF(
pp.marked IS NOT NULLpp.marked, IF(pp2.marked IS NOT NULLpp2.markedNULL)) AS marked,
                IF(
pp.supplier_id IS NOT NULLpp.supplier_id, IF(pp2.supplier_id IS NOT NULLpp2.supplier_idNULL)) AS supplier_id,
                IF(
pp.primary_id IS NOT NULLpp.sold_count, IF(pp2.primary_id IS NOT NULLpp2.sold_countNULL)) AS primary_sold,
                IF(
p.ean IS NOT NULLp.ean, IF(pp.barcode IS NULL, IF(pp2.barcode IS NULLNULLpp2.barcode)pp.barcode)) AS barcode,
                IF(
p.manufacturer IS NOT NULLp.manufacturer, IF(pp.primary_manufacturer IS NULL, IF(pp2.primary_manufacturer IS NULLNULLpp2.primary_manufacturer)pp.primary_manufacturer)) AS manufacturer,
                IF(
pp.length IS NULL, IF(pp2.length IS NULLNULLpp2.length)pp.length) AS length,
                IF(
pp.width IS NULL, IF(pp2.width IS NULLNULLpp2.width)pp.width) AS width,
                IF(
pp.height IS NULL, IF(pp2.height IS NULLNULLpp2.height)pp.height) AS height,
                IF(
pp.weight IS NULL, IF(pp2.weight IS NULL0pp2.weight)pp.weight) AS weight,
                IF(
pp.quantity IS NOT NULLpp.quantity, IF(pp2.quantity IS NOT NULLpp2.quantityp.quantity)) AS quantity,
                IF(
pp.thumbnail IS NOT NULL AND LENGTH(pp.thumbnail) > 0pp.thumbnail, IF(pp2.thumbnail IS NOT NULL AND p2s.pair_picture=AND LENGTH(pp2.thumbnail) > 0pp2.thumbnailp.thumbnail)) AS thumbnail,
                IF(
pp.yt_video IS NULL, IF(pp2.yt_video IS NULLNULLpp2.yt_video)pp.yt_video) AS yt_video,
                IF(
pp.price IS NOT NULL AND pp.price 0pp.price, IF(pp2.price IS NOT NULL AND p2s.pair_price=1, IF(p2s.pair_condition=1,pp2.price,pp2.price_original),p.price)) AS price,
                IF(
pp.price_original IS NOT NULL AND pp.price_original 0pp.price_original, IF(pp2.price_original IS NOT NULL AND p2s.pair_price=1pp2.price_originalp.price)) AS price_original,
                IF(
pp.price_modifier IS NOT NULLpp.price_modifier, IF(pp2.price_modifier IS NOT NULLpp2.price_modifierNULL)) AS price_modifier,
                IF(
pp.price_modifier_fake IS NOT NULLpp.price_modifier_fake, IF(pp2.price_modifier_fake IS NOT NULLpp2.price_modifier_fakeNULL)) AS price_modifier_fake,
                IF(
pp.discount_like IS NOT NULL AND pp.discount_like AND pp.price_modifier 0pp.discount_like, IF(pp2.discount_like IS NOT NULL AND p2s.pair_discount AND pp2.discount_like AND pp2.price_modifier AND p2s.pair_price AND p2s.pair_condition 1pp2.discount_likeNULL)) AS discount_like,
                IF(
pp.increase_quantity_value_here IS NOT NULLpp.increase_quantity_value_herepp2.increase_quantity_value_here) AS increase_quantity_value_here,
                IF(
pp.quantity_on_road IS NOT NULLpp.quantity_on_roadpp2.quantity_on_road) AS quantity_on_road,
                IF(
pp.primary_set IS NOT NULLpp.primary_setpp2.primary_set) AS primary_set,
                IF(
pp.solo_order IS NOT NULLpp.solo_orderpp2.solo_order) AS solo_order,
                
ABS(TIMESTAMPDIFF(MINUTE, IF(pp2.primary_id IS NOT NULL AND p2.creation_date NOT LIKE '0000-00-00 00:00:00'p2.creation_datep.creation_date)NOW())) AS product_minutes_old
            FROM product p
            LEFT JOIN primary_product pp ON p
.id pp.primary_id
            LEFT JOIN primary2secondary p2s ON p2s
.secondary_id p.id
            LEFT JOIN primary_product pp2 ON p2s
.primary_id pp2.primary_id
            LEFT JOIN product p2 ON p2s
.primary_id p2.id
            WHERE
                p
.active 1
                
AND p.shop_id 7281
                
AND (pp.status OR pp.status IS NULL)
                AND (
pp2.status OR pp2.status IS NULL)
            
GROUP BY p.id
            ORDER BY p
.product_index ASC
         
0.0668   SELECT `pv`.*, `pp`.`barcodeAS `variant_barcode`, `pp`.`quantity`, `pp`.`increase_quantity_value_here`, `pp`.`supplier_id`, `pp`.`price_modifier`, `pp`.`price`, `pp`.`price_original`, `pp`.`marked`, `pp`.`thumbnail`, `pp`.`weight`, `pp`.`primary_set`, `pp`.`quantity_on_road`
FROM `product_variant` `pv`
JOIN `primary_product` `ppON `pp`.`primary_id` = `pv`.`primary_id`
WHERE `pv`.`product_idIN('784332''784331''784335''784336''784337''784638''784338''784339''784342''784343''784344''988188''784345''784346''784349''784350''784351''784612''784429''784432''784433''784434''784428''885299''784390''784391''784393''784394''784392''1032171''784381''784382''784385''784386''784387''1491860''784411''784412''784415''784416''784378''784379''784380''988364''990569''990575''990625''990630''1502262''1295317''1295406''1295411''1295415''784396''784598''1024866''784397''1414484''1024937''1024941''1025003''1025007''1025019''1025098''1112868''1117185''1117493''1118321''1118738''1118947''1200938''1201228''1201359''1234653''1351596''784361''784365''784367''784372''784373''784375''784366''784368''784362''784371''784374''784376''784583''784584''784597''784618''784610''784615''2125239''2125241''1514099''1412947''1577231''784399''784401''784402''784403''784406''784407''784408''1413000''1409991''1410091''1413147''1759909''2403436''1759906''1414009''1414126''1414205''1663784''1712000''2403423''1414551''1414552''2403439''1713347''1663596''1663654''1663655''1663721''1663783''1663850''1663854''1410122''1716019''1024929''784452''784453''784454''784455''1713420''2403952''2403953''2404014''2404024''2395142''2395243''1712775''1713292''1750568''1750730''1833684''1833685''1172031''1716155''1839865''1839866''1146186''1721280''1795110''1795113''1032295''1721281''1032177''1721333''1915208''1915210''784519''784520''1839749''1839750''1788288''1788290''784480''784481''784482''784483''784593''1066823''784484''784485''784486''784487''784488''784489''784490''784491''784609''784492''784493''1348418''1348522''1348525''1348586''1360730''1360750''1360794''1360806''1033430''1477520''1477553''2057585''2057591''2086468''2086469''2086470''2086471''2260237''2260238''2260239''2260240''1146399''1723738''1273496''1281257''2061319''2061430''1478171''2056696''2056697''2260030''2260032''2260033''1478172''2062719''2062727''2260031''2083336''2083338''2083339''2083340''2287904''2288735''2288736''2288738''1726792''1726805''2061181''2061244''784525''784526''784524''784529''1032073''784531''784535''784533''784522''1295511''2078251''2246377''2091643''2246365''1066413''784628''1293036''784585''784541''784545''1279641''784621''784622''784549''784547''784614''784577''1850097''2091907''1234359''1066615''964671''964790''1406332''1514032''784555''784557''784578''784587''1011212''784556''784558''1932375''1726790''1711884''1849947''2125291''2402823''1915091''784551''784586''784590''1019374''1295505''784552''1348243''784565''784566''784564''784608''1406310''1712720''784594''784563''784576''784639''1032091''784559''1493448''1708388''1711677''2269157''2262940''2263472''2263589''2263653''2269161''2289928')
ORDER BY `pv`.`index`, `pv`.`name
0.0003   SELECT `id`
FROM `product`
WHERE `shop_id` = '7281'
AND (`active` = OR `active` = 2) 
0.0001   SELECT `file_name`
FROM `media`
WHERE `shop_id` = '7281'
AND `active` = 1
AND `media_type` = 'gallery'
ORDER BY `media_index
0.0001   SELECT `file_name`, `sub1`, `sub2`, `link`
FROM `media`
WHERE `shop_id` = '7281'
AND `active` = 1
AND `media_type` = 'slider'
ORDER BY `media_index
0.0001   SELECT *
FROM `scripts`
WHERE `shop_id` = '7281'
AND `script_active` = 
0.0001   SELECT *
FROM `shipping`
WHERE `shop_id` = '7281'
AND `active` = 1
AND `visible` = 0
ORDER BY 
`shipping_index
0.0005   SELECT *
FROM `branch_czech_post`
WHERE `type` = 'napostu'
ORDER BY `obecASC, `pscAS
0.0006   SELECT *
FROM `branch_czech_post`
WHERE `type` = 'napostu'
ORDER BY `obecASC, `pscAS
0.0002   SELECT *
FROM `branch_czech_post`
WHERE `type` = 'balikovna'
ORDER BY `obecASC, `pscAS
0.0001   SELECT *
FROM `branch_czech_post`
WHERE `type` = 'balikovna'
ORDER BY `obecASC, `pscAS
0.0002   SELECT *, IF(LENGTH(short_name) > 0, `short_name`, name) AS display_name
FROM 
`category`
WHERE `shop_id` = '7281'
AND `active` = 1
ORDER BY 
`position
0.0001   SELECT *
FROM `sub_cms`
WHERE `shop_id` = '7281'
AND `type` = 'blog'
AND `active` = 1
ORDER BY 
`indexASC, `dateDESC 
0.0000   SELECT *
FROM `primary_quantity_discount_cached`
WHERE `shop_id` = '7281'
ORDER BY `quantity
0.0434  
            SELECT 
                
IF(pv.product_id IS NULLop.product_idpv.product_id) AS pid
                
COUNT(op.quantity) AS pocet
            FROM orders o
            JOIN orders_products op ON o
.id op.order_id
            JOIN product p ON p
.id op.product_id
            LEFT JOIN product_variant pv ON pv
.primary_id op.primary_id AND pv.shop_id 7281
            WHERE
                o
.shop_id 7281
                
AND o.date >= '2019-02-05 19:04:55'
                
AND o.order_active=1
                
AND (p.active OR pv.product_id IS NOT NULL)
            
GROUP BY IF(pv.product_id IS NULLop.product_idpv.product_id)
            
ORDER BY pocet DESC LIMIT 100
         
0.0001   SELECT *
FROM `user_invoice_settings`
WHERE `user_id` = '691'
AND `invoice_address_id` = '836495'
AND `status` = 1
AND `country` = 'cs' 
0.0001   SELECT *
FROM `media`
WHERE `shop_id` = '7281'
AND `media_type` = 'sticky_floating_banner'
AND `active` = 
0.0000   SELECT *
FROM `media`
WHERE `shop_id` = '7281'
AND `media_type` = 'cart_button_icon'
AND `active` = 
  HTTP HEADERS  (Ukaž)
  SESSION DATA  (Ukaž)
  PROMĚNNÉ NASTAVENÍ  (Ukaž)